Разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки Въпрос на Плюс Минус 1618 видян

Имам разлика между 4531 в оборотна ведомост и дневници Покупки. Как най-лесно да открия грешката?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-09-08 7 - Беше ли полезен отговорът?
Първо трябва да се провери дали няма включени закъсняли фактури в дневника по ДДС. Ако в ДДС дневника сумата на ДДС е повече от тази в синтетичната ОВ, най-веротяно има въведени закъснели фактури в текущия дневник и осчетоводяването на 4531 се е записало с датата на фактурата, т.е в по-преден месец от този, за който извеждаме дневниците.
Ако в ДДС дневника сумата на ДДС е по-малка от тази в синтеичната ОВ- възможно е в Сервиз,Настройка на параметирите да не е включен определен тип на документ, който да влиза в дневника на покупките
Най-практично е да се изведе Хронологична подробна ведомост за сметка 4531 и да се засече с дневника. За да се спести време в отмятане би могло двете справки да се извеждат на малки интервали от месеца и да сравняват сумите-например от 01 до 10, после от от 10 до 20 и тн.

Добави отговор