Разлика в стажа? Въпрос на DimanaP 243 видян

За м.08.2019г. е начислен стаж на работещите.Поради незнайни причини за едно лице за този месец не се е начислил стаж.Как може да се оправи това? Става дума за ПМ 6,обаче не е лошо да знаем и в ПМ7,как може да се оправят нещата при същата ситуация.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се начислява стаж за всички служители е необходимо поле до месец (от картона) да е равно или празно за новоназначените. Ако за някои служител има разлика стажа спира да се начислява до този служител.
За да се изравни стойността в това поле е необходимо първо да се направи архив. От меню Операции / Служебни / ТРЗ се избира Промяна на стаж. Извежда се операцията и в поле Стаж до ръчно се записва месеца (във формат YYYYMM) така че да е един и същ за всички служители. Избира се бутон Запис.
Данните в полета Стаж, Осиг.стаж и Проф.стаж трябва да съответстват на месеца посочен в поле До месец.

Добави отговор