Разлика в оборотната ведомост Въпрос на apostolova 311 видян

От няколко дена имам разлика с 1 ст в дебитните и кредитните салда в оборотната ведомост. Документите са осчетоводени правилно, няма допусната техническа грешка. Салдата към 31.12 се засичат с тези към 01.01.2019. Оборотната ведомост, която вадих за февруари е без разлики, но от 3-4 ден се появява този проблем.

На какво се дължи ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-04-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за изясняване на проблема.

Добави отговор