Разлика в обороти на ОВ Въпрос на 1050 видян

Здравейте, пуснах преизчисление на количества и средни цени от служебните функции, след това на оборотите с цел да се равни склада и счетоводството, но се оказа, че има огромна разлика!!!На какво се дължи това и кои стойности да взема за верни тези от склада или от счетоводството?Благодаря!

 

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проверете дали складът е приключван през годините (при извеждане на справки Движение на стока или Движение на всички стоки, дали излиза начално количество). Възможна причина за разминаването е и наличието на документи, в които не е извикан склад. След стартиране на операцията Преизчисляване на количества и средни цени проверете настройките преди да изведете (дали преизчислението е на база Складови операции или Счетоводни операции).
user-photo
на 2016-12-21 1 - Беше ли полезен отговорът?
Нямам начални к-ва, защото фирмата е започнала дейност през годината.Преизчислението го пуснах на база складови операции, после пуснах на база счетоводни операции, като отметнах "средни цени в склада да са равни на средни цени в счетоводство" и после преизчислих оборотите и се получи тази голяма разлика.Как трябва да се процедира за да равни склада и счетоводството ако това не е правилния начин? се
user-photo
Плюс Минус на 2016-12-21 1 - Беше ли полезен отговорът?
Служебната функция Преизчисляване на количества и средни цени обработва по хронология всички въведени в програмата документи за зададения период.
Необходимо е да се провери дали във всички документи е посочван склад.
От справка Движение на всички стоки (с включени отметки Извеждане на продажбите по СР.ЦЕНА и Извеждане на счетоводни данни) може да се установи дали разликата е от заприхождаване или изписване на стоките. Справката може да се изведе за по-кратък период с цел установяване кога е възникнала разликата.
Други справки:
- В модул Склад може да се изведе справка Документи подробно за да се провери в кои документи е избран или не обект;
- В модул Счетоводство справка за движението на стоката може да бъде направена от Отчети / Хронологична ведомост / Подробна / За аналитичност.
user-photo
на 2016-12-21 1 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря, от справката Движение на стоки открих,че разликата е в изписаната отчетна стойност.А много стоки са изписани с отчетна ст-ст 0.Проследих една стока която един месец е купена за 1000 лв. следващия е продадена за 1000 лв., отчетната ст-ст на продажбата в склада е 1000 лв. а в счетоводството е 11.60лв!!!!Във всички документи има въведен склад!Като цяло в склада изглеждат нормални нещата, но счетоводството

Добави отговор