Работещ собственик и работници на ГД в ЕТ и договор с ЕТ Въпрос на МТСП 1398 видян

 

Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят.

Добави отговор