Работа с документ Касови продажби Въпрос на Mariela 276 видян

Как да въведа месечен отчет на касовия апарат без да се използва аналитичност и сметка клиенти, а само да се вземат операциите:

501/702

501/4532

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
В момента няма възможност документ КП да бъде записан без да се осчетоводява през сметка 411.

Добави отговор