Работа по 2 трудови договора и осигурителен стаж Въпрос на МТСП 2033 видян

Служител е в продължителен платен годишен отпуск по основното правоотношение и за същия период е назначен по втори трудов договор по чл.111 за пълно работно време? Как ще се зачита осигурителния стаж и по двата договора?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 6 - Беше ли полезен отговорът?
От запитването правим предположение, че по основното правоотношение работникът или служителят е назначен на 4 и повече часов работен ден и ползва продължителен платен годишен отпуск, а по договора за допълнителен труд назначението е при условията на пълно работно време. При зачитане на осигурителния стаж в този случай е приложима разпоредбата на чл. 9, ал. 8, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно която зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Това е така, тъй като по основния трудов договор, за времето на платения годишен отпуск лицето получава възнаграждение, определено по реда на чл. 177 от КТ и е осигурено за всички осигурителни случаи по реда на чл. 4, ал. 1 т. 1 от КСО.

Добави отговор