Работа на официални празници при сумарно раб.време Въпрос на desislava 2142 видян

Моля за съдействие, кои кодове от разплащателните пера във фиша на 1 лице трябва да бъдат попълнени при сумарно изчисляване на раб.време при работа на 06 и 07 септември.

М/у другото сме приели, че лицата си отработват нормата часове за месеца и в картоните им не сме отразили почасово заплащане и вид осигурен "16". 

Благодаря предварително!

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-10-19 1 - Беше ли полезен отговорът?
При използването на модул Почасово заплащане, след записа на работни карти, програмата автоматично прехвърля във фишовете - извънреден, нощен труд, работа на празници и т.н..
За повече информация относно работа с Почасово заплащане - може да прочетете тук - http://plusminus.com/bg/tutorials/hourly-payment/
user-photo
desislava на 2012-10-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
графиците са така направени, че да няма неотработени или извънредни часове в края на приетия период на отчитане, а и те не са реални, поради което не използваме този модул и знам кое се прехвърля и къде се отразява.

Ако ф-мата почива само на 01 януари, моля да ми обясните какви записвания тр. да имам за 1 лице с 500 лв Осн.РЗ в м.09.2012, което е отработило 12ч на 06.09.2012 по график.
Кога се използва код 132?
user-photo
Плюс Минус на 2012-10-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това, което искате да направите може да стане само, ако използвате модул почасово заплащане, без значение, че графиците са нагласени така, че да няма извънредни и неотработени дни! Там ще си направите 12-часови смени /нормалната продължителност на работния ден е 8, а не 12 часа/ и ще си направите графиците. В противен случай не разбирам за какво почасово говорим - като няма да има никаква разлика спрямо работещите 5 дни в седмицата /40 часа/.
Кодове 132 и 133 работят с модул почасово, както вече споменах. Дърпат се автоматично с дни и стойности от там - във фиша нямат формули.
132 - доплащане празници часове - при сумарно изчисляване на работното време и работа на празник, там се записва часовете празничен труд + доплащането за този труд
133 - е доплащането за нощния труд на празници.
Без модул Почасово, трябва ръчно да пишете на тези кодове и в полето часове и сами да си изчислявате заплатата за тях, след което да се записва с бутон Запиши.
user-photo
Плюс Минус на 2012-10-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Една полезна статия по този въпрос:
http://plusminus.com/bg/blog/202/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86
user-photo
desislava на 2012-10-25 2 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за отговорите!
Не съм използвала този вариант, виждаше ми се трудоемко за ф-ма с повече лица да въвеждам РК, ден по ден, за всяко лице.
Проиграх го, но изникна още 1 въпрос:
Какво става с ОД и РЗ през периода на отчитане, ако според графика за 1-вите 2 месеца часовете са повече от нормата си и съответно РЗ скача, а в третия месец часовете са по-малко / приравнени/.
Излиза, че при Осн.РЗ и прага 320лв., примерно:
1мес. - 400 лв.
2мес. - 350 лв.
3мес. - РЗ 280лв. и тогава ОД трябва да е на 320 лв.
Излиза че за това лице ще тр.да му платим повече, отколкото, ако го водя на подневно отчитане - така ли? Как процедират тези които използват този в-нт?

Добави отговор