Работа във вредни условия Въпрос на МТСП 1645 видян

 

При работа в хладилна камера, полага ли се допълнително заплащане за работа при тези температури?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
От 1.07.2007 г. е в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), съгласно която основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4).

В тази връзка, условията на труд следва да бъдат оценени и включени в основната заплата на работниците и служителите.

Добави отговор