РКО ПМ7 Въпрос на 347 видян

1.При работа с РКО в ПМ 7 в полето "Настройки" при избор от падащото меню на "Вид на паричния разход" без значение коя опция се избира - "Плащане пофактура", "Авансово плащане" или "Изплащане на заплати" винаги кореспондиращата сметка в Кт е 502 ( Каса във валута). Как това нещо може да бъде променено и кореспондиращата сметка автоматично да се зарежда 501 (Каса в лева)? Ръчната промяна на всеки един РКО не е решение, защото отнема време, има голяма вероятност да бъде пропусната поправката и това да доведе до грешки.

2.При работа с "Фактури покупки" при избиране на вид плащане "В брой" и поставяне на отметка в полето "РКО при плащане в брой, в полето "Платено" продължава да стои изписана сумата по фактурата. Ако желаем плащането да се отрази чрез РКО, трябва ръчно да изтрием сумата в полето "Платено". Какви настройки трябва да се направят, за да се отстрани този проблем?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако в документ РКО в поле Валута е избрана валута различна от BGN, програмата автоматично променя сметката от 501 на 502.
Проблемът с поле Платено в документ +ФЕ ще бъде отстранен в следваща версия.
user-photo
на 2019-09-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
Полето "Валута" е празно. От падащото меню може да се избере само EUR или USD, при липса на BGN го оставям празно.
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е в екран Валути да добавите ред BGN.
В РКО трябва да изберете BGN, за да се изведе сметка 501.

Добави отговор