РАЗМИНАВАНЕ НАЧАЛНО САЛДО СКЛАД Въпрос на 983 видян

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ РАЗМИНАВАНЕТО В НАЧАЛНОТО САЛДО НА ВЪВЕДЕНО НАЧАЛО КОЛИЧЕСТВО ОТ ДАДЕН МАТЕРИАЛ (С-КА 302) ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКАТА/МАТЕРИАЛА  ПРИ ЗАДАДЕН ОПРЕДЕЛЕН СКЛАД И ДУБЛИРАНЕТО КАТО КОЛИЧЕСТВО И СТОЙНОСТ НА СЪЩИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКАТА ПРИ ЗАДАДЕНИ ВСИЧКИ СКЛАДОВЕ?

ЗАЩО В ИНСТРУКЦИИТЕ НЕ СТЕ НАПИСАЛИ СИСТЕМАТИЗИРАНО  В ОТДЕЛНИ СТЪПКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗАВЕЖДАНЕТО НА НАЛИЧНИТЕ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩИТЕ ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Подробна информация за зареждане на начално състояние на склад може да бъде намерена в меню Помощ/ Съдържание/ Склад/ Първоначално въвеждане на складови наличности.
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за отстраняване на възникналия проблем.

Добави отговор