РАЗЛИКА В САЛДАТА ОТ ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ И САЛДАТА НА АНАЛИТИЧНО НИВО Въпрос на 677 видян

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИХВА ПО ТЪРГОВСКИ ЗАЕМ С ПОМОЩТА НА ШАБЛОНИТЕ И АНАЛИТИЧНОТО Й ОТРАЗЯВАНЕ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ДОСТАВЧИК -С/КА 403, В ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ ОБОРОТИТЕ  НА С/КИТЕ ЗА ЛИХВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ ПО ТЪРГ.КРЕДИТИ ИЗЛИЗАТ  , НО СУМАТА НА ЛИХВАТА ЗА МЕСЕЦА НЕ ИЗЛИЗА КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ СЪЩИЯ ТОЗИ ДОСТАВЧИК. КАКВО СЕ ПРАВИ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проверете от меню Операции / Журнал на операциите дали правилно сте отразили аналитичността по синтетичната сметка.

Добави отговор