Протокол по чл.117 от ЗДДС Въпрос на DimanaP 2232 видян

Получихме фактури за третиране на отпадъци без ДДС-съгл.чл.163а от ЗДДС.Трябва да издам протокол за начисляване-може ли файл за протокол по чл.117?

Един общ протокол ли се издава или трябва за всяка фактура отделен?Само в дневника за продажби ли влиза?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-02-03 2 - Беше ли полезен отговорът?
Повече информация за начина на въвеждане на документите може да намерите в раздел Подръжка/ Уроци/ ДДС/ Специфични режими/ Покупка на стоки и услуги по приложение №2 към глава 19 „а“ от ЗДДС или,
Подръжка/ Уроци/ ДДС/ Специфични режими/ Покупка когато доставчици са ФЛ, които не са ДЗЛ.

Добави отговор