Протокол за изпращане до складодържател Въпрос на Vladislava 84 видян

1. При попълнен протокол за изпращане до складодържател никъде не се вижда в ДДС дневници и Справка-Декларация.

2. Не може да се въведе аналитичност на сметка 701 - Приходи от продажба на продукция.

3. Не може да се промени себестойност на продукцията.

 

Моля посочете как може да се решат цитираните проблеми!

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-05-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се вижда документа в дневниците е необходимо в Сервиз / Настройки / Счетоводство срещу Дневник на продажбите да се добави ПЗИ.
За да могат да се променят и добавят данни в таблицата със счетоводни операции, от меню Сервиз / Настройки / Счетоводство трябва да се включи отметка Редактиране на счетоводните операции в документите.
user-photo
на 2020-05-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Себестойността на продукцията ще може ли да се промени след като се включи отметка Редактиране на счетоводните операции в документите?
user-photo
Плюс Минус на 2020-05-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
При включена отметка Редактиране на счетоводните операции в документите, в таблицата със счетоводни операции могат да бъдат променяни всички данни включително и сумата.

Добави отговор