Протокол за анулиране Въпрос на 1181 видян

Здравейте,

Моля за подробни указания кои протоколи трябва да въведм в ПП Плюс Минус за ануране на следните грешно издадени фактури за продажба на фирма със седалище в България и регистрирана по ДДС:

1. -ФЕ за Аванс от м.10.2017?

2. -ФЕ за стоки от м.12.2017?

3. -ФЕ за Приспадане на аванс от м.12.2017?

П.П. В м.03.2018 са издадени нови коригирани фактури.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-03-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се анулира фактура продажба в месец, следващ месеца на издаване е необходимо:
- От меню Операции / Осчетоводени документи да се отвори документа, който ще се анулира;
- След като се стартира документа в поле Месец, се въвежда месеца, през който се анулира документа (месеца, в който да се отрази в дневник за продажбите) във формат уууумм;
- Избира се бутон Анулиране;
- В меню Сервиз / Настройка на параметрите / Документи и отчети в поле Дневник на продажбите е необходимо да се добави –ФЕА.
Протокол за анулиране на фактура (с тип ПА и файл ProtokolES3.xls) при необходимост се разпечатва и предоставя на клиента. Той не се включва в Дневник продажби.

Добави отговор