Промяна номерация фактури Въпрос на Плюс Минус 1277 видян

Трябва осчетоводяването на фактурите ми да започне от No. 1293 в нова база данни. Променям номера от 1 на 1293 на ръка но програмата го осчетоводява под номер 1. Как да се справя с това?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Напишете в полето „Номер”1293. Преди запис поставете отметката „Фиксиран номер”. Програмата дава като следващ номер най-големия записан+1, т.е. следващия номер ще бъде 1294.

Добави отговор