Промяна на опция банкови операции Въпрос на monolit 1478 видян

Има ли начин да си ползвам стария вариант на банкови операции? За мен си беше перфектен. Не знам каква причина е наложила промяната  в новата версия...

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Промяната на документа е с цел улесняване работата на клиентите.
При избор на вид операция се зареждат автоматично контировките от избрания шаблон и сумите се въвеждат директно в основния екран.
При избор на шаблони Банка получаване пари по фактура/фактура валута или Банка плащане пари по фактура/фактура валута се преминава в екран Избор на документи, откъдето се закриват плащанията по документите. С бутон Запиши счетоводните записвания се зареждат в основния екран.
С бутон Запиши операциите се записват всички операции въведени в основния екран.
Ако срещате трудности, може да се обърнете към обслужващия Ви офис.
user-photo
Global на 2015-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Как се осчетоводява плащане на фактура във валута USD, платена през банкова сметка в EUR с новата версия на банковите операции?

Срещам същия проблем с плащането на фактури в лева платени от валутна банкова сметка!!

Със стария шаблон се закриваха плащанията и даже автоматимно се изчисляваше валутната разлика.

Новия шаблон има недостатъци от такъв вид разплащания!
Моля обърнете внимание, предполагам и други колеги срещат същия проблем!
user-photo
Плюс Минус на 2015-01-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Новият банков документ има същите възможности както и старият.
Разликата е във вида и начина на работа.
Корекциите на сметки и валути при разплащания по документи преди се извършваха в екрана за извеждане на неплатените документи, а сега там само се извежда информация за закриване на задължението/вземането. След избор на бутон Запиши и вмъкване на счетоводните операции в основния екран на банковите операции там могат да се правят корекциите на сметки, валути, аналитичности, суми и др.
user-photo
monolit на 2015-01-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
И изглежда и работи по-зле новия вариант. Съжалявам. И преди автоматично се зареждаше всичко. От 8 години работя с програмата. От обслужващия офис не виждам какво могат да ми помогнат в случая.. най-малкото с графичното оформление нещата са зле.

Добави отговор