Промяна името на отдел Въпрос на kralevgroup 276 видян

Здравейте, в модул ТРЗ и ЛС, има ли възможност за промяна името на отдел ?

Как става това ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-05-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
В програмата има такава възможност. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е първо да бъде направен архив. След това се стартира Операции / Служебни / ТРЗ. Избира се бутон Преименуване на отдели/длъжности. В падащото меню Вид се избира ОТДЕЛ. В падащото меню за Старо име се избира отделът, който ще се променя. В поле Ново име се записва новото име. Избира се бутон Преименуване. След като операцията приключи, модул ТРЗ се рестартира.

Добави отговор