Производство Въпрос на Bogdan 536 видян

Здравейте! Работя с ПП Плюс Минус от около месец.

Има ли възможност още с получаването на материалите да създам свободна калкулация за това какви продукти ще станат от всеки ред/материал/ по получената фактура.

Т. Е. Идеята ми е първоначалното въвеждане да става с СИРС, като да мога срещу получен материал, в една мерна единица и наименование, да получа произволен/и продукт/и, с друга мерна единица и наименование. За съжаление не успях да заредя материал и да си избера произволен получен продукт 601/302 и 611/601. Да отворя след това СИРС като +ФЕ и заприходя материала 302/401.

В момента с документ 3П се заприхождават съответно 303/611 и СР и -ФЕ 701/303, като за всеки ред от фактурата на получен материал съответства произведен/и продукт/и. Отделно с +ФЕ се заверява склад материали 302/401,

Моля, за съдействие относно възможностите за реализиране на тези операции в  ПП Плюс минус

 

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-11-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
В програмата калкулациите се въвеждат с документ Разходни норми с тип К и файл razhnormi.xls.
Ако се използва модул Производство е необходимо последователно да се въведат документи:
- Поръчка с тип –З и файл RequestCustomer.pm;
- Планово задание за производство с тип ПП и файл ProductionPlan.pm;
- Искане за отпускане на материали от склад с тип СИРС и файл Sklisk_g.xls;
- Заприхождаване на продукция с тип ЗП и файл zaprprodp.xls.
Друг вариант е да се използава документ Заприхождаване с едновременно изписване на материали с тип ЗП и файл ZPProdSB7.xls. С този документ се заприхождава продукта и се изписват материалите на база предварително зададена Разходна норма.
Описаният от Вас случай може да се заяви като доработка. Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за повече информация.
user-photo
Bogdan на 2018-11-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за съдействието!
При използването на Заприхождаване с едновременно изписване на материали с тип ЗП и файл ZPProdSB7.xls е неоходимо да се въведе Поръчка /такава не се съставя/. На представителя Ви съм пуснал подобно описание, но той иска детайлно. За съжаление аз все още не познавам Плус Минус толкова добре за да знам къде и какво ще се промени при изпълнение на индивидуален документ.
Моля за взаимопомощ, дали е възможно следното:
Оше при въвеждането от падащо меню да се избира материал /от съответен обект/ и той да се прехвърля в друг обект /склад /продукция в под друго име и друг натурален измерител и продажна цена?
Има ли техническа възможност да се сравняват доставните цени по офериране от доставчика и при въвеждането да се визуализират разликите?
Благодяря предварително!
user-photo
Плюс Минус на 2018-11-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Заприхождаване с едновременно изписване на материали (с тип ЗП и файл ZPProdSB7.xls.) не е задължително да се избира Поръчка. Може да се избере продукта, да се въведе количество и да се избере бутон Себестойност като преди това трябва да има създадена Разходна норма.
За да се прехвърли един материал в продукт е необходимо първо да се запише документ Разходна норма (тип К и файл razhnormi.xls.). След това се използва документ Заприхождаване с едновременно изписване на материали.
Ако офертата от доставчика се въвежда с документ Заявка за получаване на стоки (с тип З и файл requestp.xls) документа може да се извиква във Фактура покупка с ТО (с тип ФЕ и файл facttop7.xls). По този начин цената от офертата ще се изведе автоматично и може да се сравни с тази във фактурата.
user-photo
Bogdan на 2018-11-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря още веднъж и с риск да съм нахален...
Как да видя по кой продукти има въведена разходна норма?
Проблемите при мен в производството са, че един продукт може да се получи от различни видове материали, и няма как да задам точна калкулация. В края на деня знам точно колкко материали са вложени и какви продукти са се произвели. Това е причината да търся начин да преобразувам материалите в продукция по неопределени/ да не са въведени предварително/ рецепти.
Ако въвеждам и Заявка за получаване на стоки, става още веднъж въвеждане на данни които имам. Според мен целта е един път въведени данните да се ползват от всички.
Да разбирам ли, че без Разходна норма, няма начин да изпиша от склад материали и да получа продукция?
user-photo
Плюс Минус на 2018-11-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се провери към кои продукти има Разходна норма, може в екран Осчетоводени документи (меню Операции) да се филтрира по тип документ К. В колона Партньор се извежда продукта, за които е записан документа.
В документ Разходна норма се въвежда калкулацията за единица продукт т.е. това е рецептата за производство на продукта.
Във Вашият случай може материалите да се изписват със Складово искане (с тип СИ и файл Sklisk.xls), а продуктите да се заприхождават с документ Заприхождаване на продукция (с тип ЗП и файл zaprprod.xls). При този вариант не е необходимо да се въвежда Разходна норма. По този начин няма да има връзка между документите, и между материал и продукт.

Добави отговор