Продажба на модул от ДМА Въпрос на plamenab 486 видян

Здравейте, имам следния проблем:

налага ми се да продам само модул от ДМА - само процесора от един компютър.

Какво трябва да направя в програмата?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
За отделянето на процесора от компютъра може да се използват документ Норми разпад с тип Р и файл RazpadNormi.xls и документ Протокол за разпад с тип РП и файл RazpadProd.xls. С тези документи аналитичността на компютъра може да се раздели на две отделни аналитичностти.
Ако за актива се начисляват амортизации за отразяване на промяната е необходимо:
За да се отрази промяната в САП:
1. Да се начислят счетоводни амортизации до месеца на промяна на стойността на актива.
2. В поле Стойност ръчно да се запише намалената амортизационната стойност на актива като по този начин в Счетоводния амортизационен план ще се намали и неговата балансовата стойност.

За да се отрази промяната в ДАП:
1.В поле Месец на промяна (формат уууумм) трябва да се попълни месецът, през който е извършeно намалението на актива, в поле Ст-ст на промяната – сумата с която се увеличава / намалява стойността на актива.
2. В поле Данъчна амортизируема стойност се въвежда намалената стойност. По този начин данъчната амортизация за годината ще се преизчисли спрямо променената стойност.
user-photo
plamenab на 2018-01-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
Как се използват тези документи? И заедно ли се използват или е достатъчно само единия?
Добавила съм ги в екран Документи
user-photo
Плюс Минус на 2018-01-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
Използва се първо документ Норми разпад и след това Протокол за разпад. Информация за работа с документите може да бъде намерена в помощта към тях.

Добави отговор