Продажба на апартамент Въпрос на Плюс Минус 1206 видян

През 2016 година продаваме апартамент въведен в експлоатация от 2010 година. Стойността на придобиване на актива е 40 000лв. и е ползван данъчен кредит в размер на 8 000лв. Сделката по продажбата е освободена от начисляване и необходимо да се въведе протокол за корекция на данъчен кредит. Как се въвежда продажбата в програмата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
За корекцията на ползвания данъчен кредит е необходимо:
- От екран Документи (F4) се стартира документ Протокол корекция ДДС с тип –П и файл ProtokolES2.xls;
- В поле Наименование на стоките/услугите от дървото с аналитични признаци се избира аналитичността на актива, ръчно се попълват колона Кол. – 1 и колона Цена с цената на придобиване – 40000;
- От поле Основание за извършване на корекцията се избира Корекция на ползван ДК по чл. 79 ал.1 от ЗДДС;
- В помощната таблица (отстрани на документа) от падащото меню Недвижими вещи, стоки и услуги се избира ДА – недвижими вещи;
- В колона Брой години се попълват годините от настъпване на обстоятелството до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит;
- След запис (F8) документа се отразява в Дневник продажби.
Подробна информация за работа с протокола може да бъде намерена в помощта към документа.
За документиране на продажбата:
- От екран Документи (F4) се стартира документ Фактура продажба с тип –ФЕ и файл facturam7.xls;
- В помощната таблица (отстрани на документа) в частта Продажба на се маркира Дълготрайни активи и от падащото меню Тип на сделката се избира ОД и Осв.ВОП;
- В поле Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС се избира чл.45 от ЗДДС.

Добави отговор