Проблем с приложение 9 Въпрос на sysyon 385 видян

Здравейте. След направените промени от 17.07.2019г. по образци на Приложения 9.10, и 11 към НПОПДОО, за първи път обработвам болничен лист. Срещам затруднения в попълването на т.2. Според указанията на НОИ в съответните полета трябва да има стойност "0", "1" или "9".  Съответните позиции във Вашия софтуер са: " празно поле ", " няма " и " не е относима". Болничния, който аз трябва да обработя е : нетрудова злополука на лице, което има 6 месеца стаж. Както и да опитвам в WEB_NOI ми отхвърля файла. Бихте ли ми съдействали?

И втори неудобен момент.

От сутринта имам 6 набрани повиквания към офиса в гр. Варна, но никой не отговаря (предполагам, че имат проблем с телефонната линия). А когато се опитвам да набера отново ( за да получа консултация по първия ми въпрос ), получавам съобщение, че съм достигнала лимита на обажданията. Пак уточнявам, че аз обаждане така и не съм осъществила. 

Моля, след като имам лимит на обажданията, бихте ли разработили система, която да следи реално проведени разговори, а не изчакване на включване.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-12 2 - Беше ли полезен отговорът?
Във вашият случай Приложение 9 се попълва по следния начин:
- в т. 2 от раздел I се избира празно
- В т. 3 от раздел I се избира Не е относимо.
user-photo
на 2019-08-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря Ви за бързия и адекватен отговор. Болничният лист е приет.
Надявам се, когато имате решение и на втория ми проблем за деня, също да получа отговор.
Пожелавам на целият екип хубава вечер.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Може временно да се обръщате към друг офис от раздел Контакти.

Добави отговор