Проблем с плащане на КИ по банка Въпрос на Mariela 333 видян

За проблемът с коректното отразяване на платените суми по КИ съм Ви уведомила преди около месец и все още не е отстранен!

Аз имам много такива случаи, при които се получава този проблем и в момента пропускам осчетоводяването на тези плащания, защото чакам отстраняването на проблема. Имам много голям документооборот и решението, което ми беше предложено по телефона от обслужващия офис беше: "Ами коригирайте си ръчно платената сума в журнала на документи" за мен не е приемливо. В един превод имам включени 30 фактури и 10 КИ, много е трудоемко след осчетоводяване на превода веднага да правя проверка документ по документ как и какво е записано като плащане от програмата.

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-11-18 0 - Беше ли полезен отговорът?
В последната актуална версия от 05.11.2019, посоченият от вас проблем, все още не е отстранен. Ще бъде коригиран в следваща версия.
user-photo
Mariela на 2019-11-18 5 - Беше ли полезен отговорът?
Изключително е некоректно от Ваша страна пускането на програмен продукт в работен вариант за ползване от потребителите Ви.
А за решението на мениджърският Ви екип програмата да се тества от реални потребители в реално време и с реални данни и същевременно двойно увеличаване на заплащаната такса от тях, можете да кандидаствате за награда: "Мениджър на годината".

Добави отговор