Проблем с отпуск от минала година Въпрос на mariya_81 1077 видян

Има служители, които имат неизползван отпуск за 2016 г, но програмата не ги е прехвърлила в 2017 и съответно натрупала полагаемите дни?

 

Как става прехвърлянето на полагаем отпуск от една в друга календарна година?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Прехвърлянето на полагаемия отпуск става по следния начин:
- В модул ТРЗ за работен месец се задава декември на годината от която ще се прехвърля отпуска;
- От меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд се стартира Полагаем отпуск;
- Натиска се бутон Прехвърли и остатъка от дните полагаем отпуск автоматично се прехвърлят като полагаеми за следващата година.
Подробна информация за работа със справката може да бъде намерена в помощта към нея.

Добави отговор