Проблем при осчетоводяване на кредитно към фактура за аванс от 2017 Въпрос на lliillii18 584 видян

Здравейте,

Опитвам се да осчетовода кредитно известие съм фактура за аванс от 01/2017 г. Приема ми осчетоводяването и в осчетоводени документи се вижда, но не излиза в дневника за покупки. Посочвам да ми се покаже в дневника за м.08/2018 г., отмятам "Влиза в дневника по ДДС"но въпреки това го няма. Къде бъркам?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-09-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
В сила от 01.01.2017 кредитно известие, което е към авансова фактура не трябва да се включва в Дневник покупки, а трябва да се издава протокол по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС
Подробна информация може да бъде намерена в раздел Блог с име на статията Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.

Добави отговор