Проблем при запис на фирма във файл Въпрос на Плюс Минус 1029 видян

Опитвам да запиша фирма във файл. Избирам Запис във файл в екрана с фирмите, задавам име и разширение . FRM. Но данните не се записват, къде може да е проблема?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-22 4 - Беше ли полезен отговорът?
Проверете дали няма интервал в началото, в края или повече от един интервал между думите в името на фирмата, която се опитвате за запишете във файл. Ако е така, променете го, като изтриете излишните интервали. Във версии след 6.9996 това става като натиснете бутон Промени в екрана за избор на фирма, а в по-стари версии от документа Parametri.xls. Задължително е преди промяна на името на фирма да направите архив. Тази възможност е достъпна само в локална версия на Плюс минус. Ако работите с мрежова, трябва да прехвърлите архива в локална, да смените името, и да върнете архива на мрежовата

Добави отговор