Проблем количество стоки Въпрос на 783 видян

Към 31.12.2016 салдото на с/ка 304 е 0.00, няма налични количества. Аналитичните салда са приключени, годината също. При извеждане на оборотна ведомост за с/ка 304 за м.01.2017, се появява налично количество, което не е вярно.В справката за движение на стоките всичко е както трябва. Защо се явява тази разлика в отделните справки?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-15 1 - Беше ли полезен отговорът?
Причините за тази разлика могат да бъдат следните:
- В АП да има зададено начално количество за съответната година (или в сметкоплана);
- В някой от документите да не е зададен склад (може да се провери в Справки / Документи подорбно);
- За стоката да е използван складов документ, който не прави осчетоводявания.

Добави отговор