Проблем в програмата при начисляване на стаж, клас Въпрос на lliillii18 705 видян

Здравейте,

Програмата в две от фирмите, на които правя счетоводство не начислява автоматично стаж. През 2013 съм назначила служители и съм им заложила съответния осигурителен, трудов и професионален стаж към момента на назначаването. Сега забелязвам, че от тогава програмата не начислява и не променя класа. В ТРЗ настройките мисла че всичко си е наред. На какво се дължи този проблем и какво да направя, за да не се повтаря? П

Предварително благодаря за отговорите!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
С начисляването на заплатите за конкретния месец се начислява автоматично и стаж след положителен отговор на въпроса дали да бъде начислен труд и професионален стаж за месеца.
За да се начислява стаж за всички служители е необходимо поле до месец (от картона) да е равно или празно за новоназначените. Ако за някои служител има разлика стажа спира да се начислява до този служител.
За да се изравни стойността в това поле е необходимо първо да се направи архив. От меню Операции / Служебни / ТРЗ се избира Промяна на стаж. Извежда се операцията и в поле Стаж до ръчно се записва месеца (във формат YYYYMM) така че да е един и същ за всички служители. Избира се бутон Запис.
Данните в полета Стаж, Осиг.стаж и Проф.стаж трябва да съответстват на месеца посочен в поле До месец.

Добави отговор