При смяна на месторабота, новият работодател заплаща ли "%-за прослужено време" ? Въпрос на МТСП 1114 видян

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-07-01 6 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Следва да се има предвид, че трудовият стаж, придобит преди сключването на настоящия трудов договор се взема предвид от работодателя, само когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от Нрадебата). Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5 НСОРЗ)

Добави отговор