Приложение 9 - т.2 Въпрос на Плюс Минус 425 видян

В падащото меню на раздел I, т.2 липсва възможност да се избере, че лицето има 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство. Как следва да се попълни т.2, когато лицето има необходимия осигурителен стаж?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-07-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
В указанията за попълване на приложение № 9 е посочено: "Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж",т.е. когато лицето има необходимия осигурителен стаж, полето остава празно. Когато е попълнена т.3 в падащото меню на т.2 се избира "не е относима".

Добави отговор