Приложение 9 Въпрос на qnis_92 627 видян

Как мога с новата версия, която изпратихте да запиша правилна приложение 9?Имам лице, което отсъства един ден.При запис на отсъствие Общо заболяване се стартира Приложение 9, но как следва да се попълни, че лицето има 6 месеца осигурителен стаж в раздел І, т.2. Ако т.2 не се попълни, имам съобщение, че трябва да бъде попълнен раздел І, т.2 или раздел І, т.3.Моля за разяснение относно попълването на Приложение 9  и по- точно как се отбелязва, че лицето има 6 месеца осигурителен стаж

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-07-08 1 - Беше ли полезен отговорът?
Новите формуляри на приложенията се приемат след 17.07.2019.
В указанията за попълване на приложение № 9 е посочено: "Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж"
Т.е. когато лицето има нужния осигурителен стаж, полето остава празно.
За допълнително информация, може да се свържете със съответната институция.
user-photo
на 2019-07-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Дори и при празно поле пак дава грешка
user-photo
Плюс Минус на 2019-07-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис.

Добави отговор