Приложение 1 към болничен за бременност и раждане преди 135 ден Въпрос на 1187 видян

Къде в програмата се отбелязва, че последния болничен за бременност и раждане преди 135 ден ще бъде придружен с Приложение 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-05-05 4 - Беше ли полезен отговорът?
При последния болничен за бременност и раждане в Опис парични обезщетения, в Приложения, се избират:

02 Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане, приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 от Наредбата

18 Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение – приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата
user-photo
bibeto_s на 2015-05-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за отговора. Не съм обърнала внимание, че когато се въвежда болничния под данните за болничен и над приложение 15 има меню от което може да се избират допълнителни приложения. :) Ама така е като работя по нощите :) Извинявам се.

Добави отговор