Приключване на счетоводна готина Въпрос на 216 видян

По грешка приключих 2020 г и прехвърлих начални салда в 2021 г, вместо приключване на 2019 и превърляне на салда в 2020 г. Мога ли да изтрия некоректните начални салда от 2021 г и какво следва да коригирам в 2020 г?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-19 1 - Беше ли полезен отговорът?
Началните салда за 2021 на синтетично ниво могат да бъдат изтрити от екран Сметкоплан, а на аналитично ниво от екран Аналитични признаци.

Добави отговор