Приключване на склад и акт за въвеждане в експлоатация на ДМА Въпрос на 214 видян

-как се приключва Склад, за да се прехвърлят крайните количества като начални

- как да добавя в Документи “Акт за въвеждане в експлоатация на ДМА”

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс Минус 7 не се използва операция приключване на склад. При необходимост може да бъде направена Инвентаризация, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преди това се прави архив.
В програмата към момента е добавен Протокол за въвеждане в експлоатация на дълготраен амортизируем актив съгласно чл. 58 от ЗКПО, който е с тип -П и файл protocol58ZKPO.pm.
user-photo
PlaNed на 2020-02-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Правя си "личен справочник" за дадени от Вас насоки и вече се обърках?

+---- В програмата към момента е добавен Протокол за въвеждане в експлоатация
+---- на дълготраен амортизируем актив съгласно чл. 58 от ЗКПО,
+---- който е с тип -П и файл protocol58ZKPO.pm.

+---- Плюс Минус на 2019-12-031
+---- Необходимо е да стартирате Документи (F4) и да изберете бутон Добави.
+---- Протоколът по чл. 90 е с тип -П и файл protocol90.pm

КОЛКО ОЩЕ вида протокол -П има?

Добави отговор