Приключване на месеца - заплати обезщетения и необходимост от корекция Въпрос на mzu2102 924 видян

Здравейте,

при изплащането на последните РЗ възникна следната ситуация - начислихме РЗ на 31.07.2015г, в т.ч. възнаграждение по Граждански договор и обезщетение по чл. 222 (1). Превода на сумите се извърши на 03.08.2015г, с което сумите по ГД и обезщетението станаха доход от м. 08.2015г - т.е. трябва да бъдат декларирани с Д6 и внесени с платежно през м.09.2015г. Сумите, обаче, са включени в платежните и рекапитулацията за м. 07. Как мога да коригирам данните, така че всичко да е точно? Предварително благодаря за отговора.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-08-06 1 - Беше ли полезен отговорът?
1.Относно гражданския договор - трябва да се въведе СИС с дата, датата на изплащане на възнаграждение. Сумата по тази сметка се разпределя по съответните периоди(във вашия случай юли месец).
Подробна информация за запис на сметката и формиране на платежните нареждания може да видите в следната статия в блога:
http://plusminus.com/bg/blog/930/%D1%81%D0%B8%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
2.Относно обезщетението по чл. 222 ал. 1 - съгл. чл. 7 ал. 12 от КСО осигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа. Ако не желаете осигуровките да се внесат заедно с всички останали служители за месец юли, след извеждане на платежните нареждания сумите могат да бъдат коригирани ръчно.

Добави отговор