Приключване на ДДС Въпрос на 1262 видян

Здравейте, как мога да приключа ръчно ДДС по месеци?Със мемориален ордер не ми отразява приключвателните операции

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
От Отчети/Справки и дискета за ДДС може да се осчетоводи ДДС за месеца. Задава се съответния период в Отчети/Интервал на отчетите. Влиза се в Справки и дискета за ДДС. Извеждат се дневниците и на страницата с осчетоводяването се натиска бутон F8 от клавиатурата. Друг вариант е и директно в Журнал на операциите да се въведат. Дори и въведени с мемориален ордер, операциите трябва да се отразят. Повече информация може да намерите в помощта към Справки и дискета за ДДС
user-photo
на 2016-12-23 1 - Беше ли полезен отговорът?
А в един мемориален ордер може ли да се осчетоводят повече от една операция
user-photo
Плюс Минус на 2016-12-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да, могат да се въведат повече операции с мемориален ордер.

Добави отговор