Приемо-предавателен протокол селскостопанска продукция Въпрос на 467 видян

С какъв документ може да се издаде приемо- предавателен прокотол за продажба на селскостопанска продукция с упоменаване на ед.цена и стойност?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-05-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Приемо-предавателен протокол няма колони единична цена и стойност. Вместо този документ може да се използва документ Поръчка (с тип -П и файл porychka.xls). Документът не прави движение в склада. Преди да се разпечата документа може ръчно да се промени името от Поръчка на Приемо-предавателен протокол.

Добави отговор