Прехвърляне на отпуск от стари години Въпрос на 216 видян

Здравейте,

 

прехвърлям неизползвания отпуск към  31.12.2018 в 2019г. Към 31.12.2018г има остатък и от 2017г. В 2019 се прехвърля само този, който е от 2018г. Как се прехвърлят предходни, по-стари години?

При начисляване на провизии за неизполвания отпуск към 31.12., справката не извежда лицата които са били клонирани. Какво трябва да се направи?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проверете дали в част Справка за използван полагаем отпуск има данни за 2017.
Когато зарежда отпуска за 2019 е необходимо в настройки да е маркирано Всички години.
Относно провизиите посоченият от Вас проблем не може да бъде постигнат. Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за предоставяне на допълнителна информация.
user-photo
на 2020-01-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
От няколко дни се опитвам, но не мога да се свържа с обслужващия ни офис. Затова питам тук.

По първия проблем, след маркиране на Всички години, в справката за полагаем отпуск за 2019г, се зареди и 2017. Благодаря!

В справката за използван полагаем отпуск, има остатък неизползван за 2019г. Обаче справката за неизползвания полагаем отпуск за 2019 излиза празна, и не мога да начисля провизии.
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се извеждат данни в Справка за използван полагаем отпуск е необходимо в част Зареждане на полагаем отпуск за съответната година да се избере бутон Запиши.
Провизиите излизат автоматично след като се прехвърлят дните от част Прехвърляне на остатък платен отпуск.

Добави отговор