Прехвърляне на отпуск на служител с продължителен неплатен отпуск Въпрос на TAMI 143 видян

Имам лице, назначено през 2016г, от май 2018 до момента е в непрекъснат неплатен отпуск, Отсъствията в картона са отразявани с вид "Неплатен отпуск (лице)" по 30 дни на година и останалите с вид "Непл.отпуск без тр.стаж(лице)" за периодоте, в които няма да се изчислява трудов стаж.

Лицето има останал неизползван платен отпуск, както следва:

за 2016 13дни, за 2017г 6дни(ползвал е 14 дни платен отпуск), за 2018 - 9 дни(толкова му се полагат, защото има месеци, които не се зачитат за трудов стаж) и за 2019 4 дни(пак по същата причина). Когато се преизчислват дните в справката за полагаемия платен отпуск програмата ги смята вярно. Но когато избера опцията да прехвърля дните в следващата година става проблем, понеже за 2018 година иска да прехвърли 20 вместо 9 дни. За да ми излезе вярна после справката с полагаемия отпуск за 2019 година трябва ръчно да му заредя 9 дни полагаем отпуск, иначе в справката се визуализират 20.

При ползването на справките се ръководя от ръководството. За останалите служители нямам такъв проблем.

 

0 Отговора

Добави отговор