Прехвърляне на отпуск Въпрос на Плюс Минус 1135 видян

Как се прехвърля полагаемия отпуск от 2017 за 2018г.?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-12 6 - Беше ли полезен отговорът?
За да се прехвърли отпуск от предходна година в текущата година е необходимо:
- Работният месец в модул ТРЗ да бъде Декември 2017;
- Да се стартира Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск и да се избире бутон Прехвърли. Отговаря се положително на въпросите, които се извеждат от програмата.
За да се запише прехвърления отпуск е необходимо:
- В работен месец Януари 2018 да се стартира Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск;
- Избира се бутон Изведи в лявата част на екран;
- За да изведе полагаемия отпуск за 2018 се избира бутон Преизчисли;
- За запис на остатъка от 2017 и полагаемия отпуск от 2018 се избира бутон Запиши.

Добави отговор