Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 2017 видян

Справката в ТРЗ „Полагаем отпуск” има ли възможност автоматично да прехвърли неизполвания отпуск от текущата година, като полагаем за следващата, без да се налага да го зареждам отново?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 7 - Беше ли полезен отговорът?
Зареждането на полагаемия отпуск се прави само веднъж, при първоначалното зареждане на полагаемия отпуск. За текущата година автоматично се задават 20 дни, или пропорционално на тях, ако лицето е постъпило през годината . За всички предходни години, неизползвания отпуск се задава общо, а не по години. Когато сме в месец декември на текущата година, в справката ще се появи бутон „Приключване на годината”. Като го натиснем, неизползваната част от отпуска, ще се прехвърли като полагаем за следващата година.

Добави отговор