Прехвърляне на бащинство след 6 месец на детето Въпрос на 620 видян
Обръщам се към Вас със следния въпрос, тъй като имам проблем с програмата:
 
Налага ми се да п рехвърля бащинство след 6 месец, съответно с код 36. Попълвам приложенията , давам запис и при връщане в  заплати , отсъствието не е записано. Опитах няколко пъти и нищо не става, дори след последната актуализация на програмата. Може ли да ми кажете на какво точно се дължи проблема, за да се опитам да го оправя?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
За прехвърляне на бащинството след 6 - тия месец отсъствието се въвежда с код 04 Бременност и раждане.
За да въведете отстъствието е необходимо:
- Операции / Отсъствия
- Бутон Добави
- Избира се кода на отсъствието
- Въвежда се период. Натиска се стрелката надясно, за да се изчислят дните в колона Дни
- Избира се бутон Запиши.

Добави отговор