Прехвърляне валута между две валутни сметки Въпрос на Hristova 136 видян

Програмата не позволява кореспонденция между две валути.

При така съставена счетоводна операция ( която е вярна) сумата от 1543.88 лв излиза и в двете аналитичности в лева, както и сумата от 1109 евро, т.е.
504 USD - доларовата сметка се увеличава с 1109 EUR и с 1543,88 лв., а 504 EUR - евровата сметка се намалява със същите суми.

Здравейте, задавам въпрос , който е коментиран, но отговора не е изчерпателен. Казвате да се използва буферна сметка 999, натрупаните обороти по тази сметка, как ще се приключат. Няма ли друг вариант, който да позволява програмата.Благодаря.

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Начина за въвеждане на операции в няколко валути е чрез междинна сметка. Тази сметка може да бъде 999, 460 или друга. Сметката няма нужда да се приключва, салдото на сметката в лева след въвеждане на операцията би следвало да е 0.
user-photo
Hristova на 2020-03-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да така съм осчетоводили като използвам междинна сметка 999, но незнам как ще е салдо 0. При прехвърляне между две сметки в различна валута напр. От сметка GBP в сметка EUR - например прехвърлям 100 gbp -=2.20 лв, тоест
ДТ 999 100 gbp = 2.20/ Кт 504 100 gbp -= 2.20 лв, когато прехвърлям от паунди в евро
ДТ 5041 117 eur = 230 лв/ Кт 999 = 230 лв
Как да няма салдо? Моля дайте решение!

Добави отговор