Преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации Въпрос на Плюс Минус 1196 видян

По какъв начин се въвежда в Плюс минус преустановяването и възобновяването на начисляването на данъчни амортизации, когато активът не е използван повече от 12 месеца? Въвеждам данните, но програмата си начислява дан. амортизации за цяла година.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 2 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е в картона да запишете освен месец на преустановяване, и месец на възобновяване на начисляването във формат ггггмм. След това, програмата трябва при начисляване на данъчни амортизации за съответната година да изважда този период и съответстващата сума на амортизационните отчисления за него. Желателно е месеците на преустановяване/възобновяване да се въвеждат поотделно за всеки отчетен период.

Добави отговор