Пресичане на интервали при въвеждане на болничен Въпрос на 627 видян

Каква е причината да се извежда съобщение "Пресичане на интервали" при въвеждане на няколко болнични на различни лица, като първичните болнични се отнасят за м.12.2016, а продълженията- за м.01.2017? Съобщението се извежда още при въвеждането на първичните болнични? Моля Ви, отговаряйте конкретно на посочения въпрос, а не с общи приказки или да ме пренасочвате към офис!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-01-06 1 - Беше ли полезен отговорът?
Ако влезете в екран Отсъствия с работен месец декември 2016, на екран ще се изведат само отсъствията от 2016г. Ако се влезе в с работен месец януари 2017г., на екран ще се изведат само отсъствията от 2017г. Проверете по този начин и в двата месеца какви отсъствия имате. След като се извежда това съобщение, значи има вече въведено отсъствие за периода, който сега се опитвате да въведете

Добави отговор