Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 905 видян

Виждам, че във версия 6.9997 на Плюс минус е променен документа за осчетоводяване на заплатите. Но като се опитам да преотворя някой от старите, които са записани със Zaplati.xls, ми дава, че няма такъв файл. Какво да направя?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-18 1 - Беше ли полезен отговорът?
Влезте в екран Документи(F4). Променете името на файла на документа за осчетоводяване на заплатите от Zaplati.xls на AccountingSalaries.pm, и ще можете да преотворите и редактирате документа

Добави отговор