Преминаване към сумирано изчисляване на работното време Въпрос на PF89 1240 видян

Когато до момента работното време на служителите е било 8 часа при 5 дневна работна седмица, а оттук нататък е необходимо преминаването към сумирано изчисляване на работното време, какви пеомени е необходимо да бъдат направени в картоните и в програмата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-10-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
При преминаване към СИРВ се използва модул Почасово заплащане, който се стартира от Операции/Почасово заплащане или от екран Заплати бутон График. Ако установения период на СИРВ е по-голям от един месец, в картона на лицата се правят следните промени

1.В Основни параметри на картона на лицата се посочва вид осигурен 16
2.В Допълнителни параметри на картона на лицата се маркира отметка почасово и номер на часовата ставка.
3.Необходимо е да се запише период на СИРВ от Почасово заплащане/ Записване на период на сумирано изчисляване на работното време.

Подробна информация за всички стъпки може да намерите на сайта в частта Ръководства/Заплати с Плюс Минус/Почасово заплащане.

Добави отговор