Прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ Въпрос на МТСП 1351 видян

В предприятието ни предстои прекратяване на трудови договори по чл.328, ал.1, т.2 от КТ. Някои от работниците, които ще бъдат уволнени имат експертни решения от ТЕЛК. Как да бъде спазен реда, описан в Наредба №5 от 20.02.1987г., след като те вече имат експертни решения? Трябва ли да се иска и изчака мнението на ТЕЛК?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-09 2 - Беше ли полезен отговорът?
Независимо, че работниците и служителите имат експертни решения на ТЕЛК процедурата установена в Наредба № 5 от 187 г. следва да се спази от работодателя. Съгласно чл. 3 от наредбата предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение, включително и при наличие на експертно решение на ТЕЛК. Разрешението от инспекцията по труда се иска след като се получи мнението на ТЕЛК.

Добави отговор