Прекратяване на осигуряването и декларация образец 1 Въпрос на Плюс Минус 1431 видян

Къде в Плюс Минус се посочва основанието за прекратяване на осигуряването, така че да се изведе вярно в Декларация образец 1 в клетка 15.1?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-03 4 - Беше ли полезен отговорът?
Когато правоотношението със служителя е прекратено след 31.12.2016 е необходимо в картона на лицето в екран Трудов договор да се попълни поле Код прекратяване. В полето се избира:
- 1 – когато осигуряването е прекратено на основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от КСО;
- 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от КСО.

Добави отговор