Прекратяване на ТД и код по ЕКАТТЕ Въпрос на Плюс Минус 971 видян

След  запис на заповед за уволнение в програмата и посочване на предврително записан ТД и извеждане на уведомление, програмата директно генерира код по ЕКАТТЕ 00000, без значение от попълнения код в картона и ТД на лицето и така двата кода се разминават. Така ли трябва да бъде или грешката е при мен?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-29 2 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно т. 2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 5 при прекратяване на регистриран договор се попълват следните точки:
- Код на работодател;
- ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП;
- Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП;
- Основание на договора;
- Дата на сключване;
- Дата на прекратяване.
В този случай точка Код по ЕКАТТЕ не се попълва.

Добави отговор